Thailand Music and Art Organization (2016) เป็นองค์กรที่ก่อตั้งเพื่อจัดแสดงงานดนตรีคลาสสิกสมัยใหม่ถือเป็นการบูรณาการระหว่างนักดนตรีและนักประพันธ์เพลงทั้งชาวไทยและชาวต่าง ชาติ ทั้งนี้จึงเกิดการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มนักดนตรีดนตรีสมัยใหม่ Tacet(i) Ensemble (2013) ที่ได้ถูกก่อตั้งและมีการจัดแสดงอย่างสม่ำเสมอทั้งในและต่างประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อค้นหาและพัฒนาความหลากหลายทางดนตรีและอีกทั้งเพื่อสร้างสังคมนักดนตรีและบุคคลทั่วไปในระดับสากล

ด้วยความคิดริเริ่มที่อยากพัฒนาและค้นหาเสียงใหม่ๆจากเครื่องดนตรีคลาสสิกในช่วงเริ่มต้น ปี 2556 วง Tacet(i) มีจุดประสงค์ในการให้ความรู้แนะนำงานดนตรีคลาสสิกสมัยใหม่ (Classical Modern Music) แก่ผู้ชมในประเทศไทย จากชิ้นงานของนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์  และอีกทั้งสร้างการบูรณาการ (Collaboration) ระหว่าง นักแต่งเพลง, นักดนตรี, ศิลปินต่างแขนง และ นักแสดง ต่อมาในช่วงปี 2556 – 2559 วง Tacet(i)  ได้ผลิตผลงานหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ดนตรีนั่งบรรเลง (concert music), ดนตรีและศิลปะ(music and arts), ดนตรีไฟฟ้า (electronic music), ดนตรีและการแสดง (music and performance) หรือ ปฏิมากรรมทางเสียง (sound installation) ได้แก่ “Tacet(i) First Step Concert (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557), “CMC Experimental Sound Project No.1: Hor” (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558), “Shuttling the Space “ สนับสนุนโดย by Japan Foundation (See-Scape Chaingmai Gallery, 2558), MU/TRUE Chanel “ห้องเรียนของนักแต่งเพลง” (2558), และ Thailand Composer Call for scores 2016 (เป็นการร่วมมือกับนักแต่งเพลงจากหลายๆมหาวิทยาลัยดนตรีในประเทศ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, 2559)

ด้วยกระแสตอบรับที่ดี ปลายปี 2559 ทางเราจึงได้ตัดสินใจก่อตั้ง Thailand Music and Art Organization (TMAO) เพื่อเปลี่ยนทิศทางของวงให้สอดคล้องกับแนวคิดของดนตรีและศิลปะเชิงบูรณาการมากขึ้น (Collaborative Music and Art) ซึ่งนอกจากการแสดงดนตรีสมัยใหม่ที่คัดสรรมาอย่างดีแล้ว ทางเรายังมีจุดมุ่งหมายในการ เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่/นักดนตรี/ศิลปินในประเทศไทยได้ทำงานและรับความรู้จากนักดนตรีที่มีฝีมือและชื่อเสียงจากทั้งในและต่างประเทศ ที่ผ่านมาองค์กร ได้จัดการแสดงงาน อย่างสม่ำเสมอ ในวิทยาลัยดนตรีชั้นนำและหอแสดง ทั้งในและต่างประเทศ อาธิเช่น Royal College of Music (London), Royal Academy of Music (London), Studio Loos (The Hague), Amsterdam Conservatorium (Amsterdam) University of Art Zurich (Zurich), St. Cyprian Church (London) อีกทั้งโครงการ TMAO Music Days 2017: Saxophone and Composition Workshop โครงการเพื่อเยาวชนไทย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก อบรมโดยนักดนตรีชั้นนำจาก ประเทศไทย, สเปน และ อังกฤษ และได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากสาธารณชนที่อยากให้ทางเราสร้างงานที่ดีแบบนี้ต่อไป

 

ผลงานล่าสุดในปี 2562  เราได้จัดโครงการ Thailand New Music and Arts Symposium 2019 (TNMAS 2019) ครั้งแรกด้วยหัวข้อ “ดนตรีและศิลปะไร้พรมแดน (Beyond Boundaries)” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับผลตอบรับเกินความคาดหมายเป็นอย่างมาก จำนวนนักเรียนและศิลปินที่เข้าร่วมทั้งหมด 70 คน และ ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมรับชมนิทรรศการโดยคร่าวๆ 600 คน (full house) ซึ่งในงานได้มีการร่วมสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะกับทั้งศิลปินชาวไทย อาทิเช่น Young Thai Award composer และศิลปินมากมายจากต่างประเทศ ทางเราถือว่าสิ่งนี่เป็นก้าวแรกของความสำเร็จและคาดว่าจะจัดงานแบบนี้ต่อไปทุกๆปีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่: http://www.tmaomusic.com

 

 

ทั้งนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ นายปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ ผู้ก่อตั้งวงและองค์กร และอีกทั้งสมาชิกวงรวมถึงสมาชิกองค์กรทุกท่าน ได้เป็นที่สนใจจากสื่อข่าวระดับโลกอย่าง CNN News โดยการขอเข้ามาทำการสัมภาษณ์และสนับสนุนอุมการณ์ของเราที่จะสร้างสังคมดนตรี-ศิลปะสมัยใหม่ (New Music and Arts Community) ซึ่งจะเป็นที่ที่เปิดโอกาสให้ชาวไทยได้ปลดปล่อยพลังแห่งความคิดและความสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นศูนย์รวมของศิลปะในทุกๆด้าน รายละเอียดสัมภาษณ์ทางด้านล่าง

ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ ประธานโครงการ Thailand Music and Art Organisation