International Composition Institute of Thailand (ICIT)

เป็นหลักสูตรการประพันธ์ดนตรีที่เข้มข้น โดยจัดขึ้นเพื่อเพิ่มองค์ความรู้และเทคนิคการประพันธ์ดตรีสมัยใหม่ให้แก่นักประพันธ์เพลงรุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งกิจกรรมจะถูกอบรมและฝึกสอนโดยนักประพันธ์เพลงร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและวงดนตรีระดับแนวหน้าจากทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ โครงการ ICIT จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 เดือน กรกฎาคม 2563 ร่วมกับสถาบันการศึกษาระดับชาติ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มากไปกว่านั้น งานประพันธ์ของผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะถูกนำแสดงในงานมหกรรมดนตรีและศิลปะนานาชาติ Thailand New Music and Arts Symposium 2020 (TNMAS 2020) ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฏาคม สำหรับในปีนี้ นักประพันธ์เพลง ที่จะมาเป็นผู้อบรมและฝึกสอน ได้แก่ Jason Thorpe Buchanan (USA), จิรเดช เสตะพันธุ (ไทย), Jean-Patrick Besingrand (France/USA) และ Emily Koh (Singapore/USA)

วันรับสมัคร : 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2563

ค่าดำเนินการสมัคร : ฟรี

ค่าเข้าร่วมหลักสูตร ICIT สำหรับ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก

800 ดอลลาร์สหรัฐ (รวมเข้ากับ ค่าอาหาร, ค่าที่พัก, ค่าบันทึกภาพและเสียง, บัตรเข้าร่วมงาน Thailand New Music and Arts Symposium 2020 และ ทริป 1 วันเพื่อเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในประเทศไทย)

ค่าเยี่ยมชมหลักสูตร ICIT สำหรับ ผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกแต่มีความสนใจที่จะเข้าร่วม: 

200 ดอลลาร์สหรัฐ (จำนวนเงินข้างต้นได้รวมเข้ากับ ค่าอาหาร โดยไม่รวมกับที่พักอาศัย อย่างไรก็ตาม หากท่านต้องการที่พักอาศัย ทางคณะผู้จัดสามารถแนะนำที่พักให้ท่านได้)

*** ทางโครงการ สามารถออกจดหมายสำหรับการขอทุนส่วนบุคคลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้

รางวัล : ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงการ commission สำหรับโครงการ ICIT และ TNMAS ในปี 2564

โครงการมีความยินดีที่จะเปิดรับสมัครนักประพันธ์เพลง 8-10 ท่าน โดยไม่จำกัดสัญชาติ เพื่อมาเข้าร่วมในกิจกรรมดังต่อไปนี้:

1) Multiple rehearsals: อบรมการฝึกซ้อมผลงานการประพันธ์เพลงร่วมกับวงดนตรีระดับนานาชาติ ได้แก่  reConvert Duo (สวิตเซอร์แลนด์), Meitar -Ensemble (อิสราเอล) and Tacet(i) Ensemble (ไทย)

2) Intensive lessons: การเรียนการสอนอย่างเข้มข้นทั้งแบบตัวต่อตัว และ แบบกลุ่ม กับคณะศิลปินระดับนานาชาติ

3) Public Music Presentations and seminars: อบรมการบรรยายดนตรี และงานสัมมนาร่วมกับผู้ได้รับคัดเลือกท่านอื่นๆ คณะศิลปิน และ สถาบันการศึกษาชั้นนำ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

4) Premiere of Works: การแสดงผลงาน ณ หอแสดงศิลปะระดับประเทศ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) 

5) Repertoire Selection: หลังจากการแสดงเพลงของผู้เข้าร่วมทุกท่าน วง Tacet(i) Ensemble จะทำการพิจารณาเพลงของทุกท่านเพื่อนำไปแสดงอีกในโอกาสต่อๆไป

6) Professional Recordings: ผู้เข้าร่วมจะได้รับการบันทึกภาพและเสียงของคอนเสิร์ตโดยทีมงานระดับมืออาชีพ

7) Award and Prize: ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับประกาศณียบัตร และจะมี 1 ท่านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล

 

ข้อกำหนดในการรับสมัคร

1) CV/Resume 2 หน้ากระดาษ, ประวัติภาษาอังกฤษ 200 คำ และ รูปถ่าย

2) สกอร์ผลงาน 2 ผลงาน ไม่จำกัดประเภทของเครื่องดนตรี

หมายเหตุ: 1 ใน ผลงานที่ส่งสมัครสามารถเป็นงานที่ใช้เข้าร่วมหลักสูตรได้ ตามเครื่องดนตรีที่กำหนดไว้)

3) ไฟล์เสียงของผลงาน (ถ้ามี)

หมายเหตุ: ส่งสกอร์เพลงและไฟล์เสียงผ่านทางสื่อออนไลน์ หรือลิงก์ดาวน์โหลด

ตารางสำหรับผู้ร่วมงาน

 

2 มีนาคม 2563       ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการเข้าร่วม

12 มีนาคม 2563           กำหนดชำระค่าหลักสูตร งวดแรก จำนวน 400 ดอลลาร์สหรัฐ ผ่าน paypal

1 เมษายน 2563            กำหนดชำระค่าหลักสูตร งวดที่สอง จำนวน 400 ดอลลาร์สหรัฐ ผ่าน paypal

15 เมษายน 2563          ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการ

1 มิถุนายน 2563           กำหนดส่งสกอร์เพลงและพาร์ทสำหรับวง Meitar Ensemble, Tacet(i) Ensemble, reconvert Duo 

        หมายเหตุ: รายชื่อวงและเครื่องดนตรี

reConvert Duo: 2 Percussionists

Meitar Ensemble: Cello และ Piano

Tacet(i) Ensemble: Flute, Clarinet, Saxophone, Trombone, Guitar, Piano, 2 Violins, Viola, Cello, Percussion และ Electronics

1) เครื่องดนตรีควรมี 1-8 ชิ้น 

2) ความยาวของเพลงควรอยู่ระหว่าง 5-8 นาที 

3) สามารถรวมศิลปินจากวงที่ต่างกันได้

           

6 กรกฎาคม 2563         ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเดินทางถึงกรุงเทพมหานคร

7 – 9 กรกฏาคม 2563   กิจกรรมหลักสูตร: อบรมการบรรยายดนตรี, การประพันธ์ดนตรี, สัมมนา, ฝึกซ้อม และอื่นๆ

10-12 กรกฎาคม 2563  การแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

13 กรกฎาคม 2563       ทริป 1 วันเพื่อเที่ยวชมสถาที่ต่างๆในประเทศไทย (ยังไม่ระบุ)

13-14 กรกฏาคม 2563  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางกลับ

 

รายละเอียดกิจกรรมโดยคร่าวสำหรับงาน ICIT

Faculty Composition Workshops: คณะศิลปินทำการนำเสนอและแชร์แนวคิดเกี่ยวกับดนตรีต่อผู้เข้าร่วม

Participant Composer Seminars: ผู้เข้าร่วมจะพูดนำเสนอบทเพลงของท่านเป็นเวลา 30 นาที และ คณะศิลปินจะทำการให้ข้อแนะนำชี้แนะต่างๆ

Individual lessons: ผู้เข้าร่วมจะได้รับการเรียนแบบตัวต่อตัวเป็นจำนวน 4 ครั้ง กับคณะศิลปินทุกท่าน

Ensemble Workshop and Rehearsal: เข้าร่วมการฝึกซ้อมกับวงดนตรี โดยมีศิลปินคอยชี้แนะและให้ข้อคิดเห็นกับผู้ร่วมกิจกรรม

Special Talks: ร่วมสนทนากับแขกรับเชิญ, คณะศิลปิน และ นักดนตรี

Public Concert at TNMAS: การแสดงผลงานของท่านในงานดนตรีสมัยใหม่ที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานคร