ประกาศรับอาสาสมัครเข้าร่วมทีม INT-ACT Volunteers: Artist Assistants และ Festival Team

รายละเอียด:
เทศกาลงานมหกรรมดนตรีและศิลปะสมัยใหม่แห่งประเทศไทย INT-ACT Festival มีจุดประสงค์ในการนำเสนอผลงานและความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินคนไทยและต่างชาติ รวมถึงการสร้างเครือข่ายของศิลปินสายติสท์ เทศกาลได้รับความสนใจมากขึ้นทุกๆปี มีศิลปินจากทุกมุมโลกเข้าร่วมเทศกาล มีผู้เข้าร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตและนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการต่อยอดสังคมศิลปะสมัยใหม่ ทางเราเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเยาวชนไทยทางด้านการเรียนรู้ศิลปะสมัยใหม่และการร่วมกันสร้างสังคมแห่งปัญญา ทางเทศกาลจึงขอเรียนเชิญเยาวชนนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่สนใจในการเข้าร่วมทีมปฏิบัติการ วันที่ 20 – 25 ธันวาคม 2565 เรากำลังมองหากลุ่มคนมาร่วมทำงานกับพวกเราในการเป็น ผู้ช่วยศิลปิน (Artist Assistants) และ ทีมปฏิบัติการ (Festival Team) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ (ตรงอย่างน้อยหนึ่งข้อ):
1) อายุไม่เกิน 30 ปี (หากเกิน จะรับพิจารณาตามความเหมาะสม)
2) เป็น นักเรียนนิสิตนักศึกษา ด้านดนตรีการแสดงหรือศิลปะแขนงอื่นๆ
3) มีความสนใจในศิลปะสมัยใหม่
4) มีความสนใจในการบริหารและจัดการ
5) ต้องการต่อยอดเครือข่ายของศิลปิน
6) สนใจในการไปทำงานหรือเรียนต่อต่างประเทศด้านศิลปะสมัยใหม่
7) ขยัน อดทน ชอบในการทำงานร่วมกับคนหมู่มาก

สิทธิประโยชน์:
1) ได้ทำความรู้จักกับศิลปินโดยตรงเพื่อต่อยอดงานและเครือข่ายของตนเอง
2) ทางเทศกาลมีการอำนวยความสะดวกในเรื่องของอาหารและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน
3) ได้เข้าร่วมชมงาน การฝึกซ้อม ตลอดระยะเวลาของเทศกาล

การรับสมัคร:
กรุณาส่งข้อมูล 1 หน้ากระดาษ A4 ประกอบไปด้วย:
1) ชื่อ-สกุล
2) อายุ วันเดือนปีเกิด
3) สถานศึกษา, แขนงวิชา, อาชีพ
4) เหตุผลที่อยากเข้าร่วม (2-3ประโยค)

ส่งเข้า email: tmaoinfo@gmail.com หมดเขตรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2565