หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1

ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 สามารถให้ติดตั้งงาน installation ทั้งหมด 2 โซน (สามารถดูขนาดและพื้นที่คร่าวๆได้ตามรูป) 

Zone 1 ทางเข้าห้องโถง (ใหญ่)

Zone 2 พื้นที่หอแสดง

ชิ้นงานควรเคลื่อนย้ายได้ แต่ไม่ควรมีการเจาะ พื้น, ผนัง หรือกำแพง ***

หากต้องกาแสดงงานประเภทดังกล่าว โปรดติดต่อ tmaoinfo@gmail.com เพื่อหารือการติดตั้ง